Selectieprocedure

Onze selectieprocedure bestaat uit twee rondes, waarin wij enkele toelatingseisen hanteren1.

Toelatingseisen

Ronde 1

 • De student is een burger van de Nederlandse rechtsstaat.
 • De student heeft het voortgezet onderwijs (havo of vwo) succesvol afgerond op een Nederlandse middelbare school óf heeft een 21+-toets succesvol afgerond óf is in staat om een waardering aan te tonen van het succesvol afronden van hetzelfde niveau aan een buitenlandse instelling.
 • De student is in staat om gewaarmerkte diploma’s en cijferlijsten op te sturen.
 • De student is in staat om te motiveren waarom een lening noodzakelijk is voor het behalen van een academische titel.
 • De student wilt een geaccrediteerde opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling volgen, of doet dit al.
 • De student is bereid om zich vrijwillig in te zetten voor maatschappelijke doeleinden.

Ronde 2

 • De student dient zijn motivatie mondeling toe te lichten tijdens een selectiegesprek.
 • De student dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen2.
 • De student dient zijn/haar gegevens bij Bureau Krediet Registratie (BKR) op te vragen3.

1Het voldoen aan de gestelde toelatingseisen staat niet causaal op het verkrijgen van een lening.

2Het aanvragen van een VOG wordt enkel gevraagd wanneer de student door de volledige selectie is gekomen. Mochten er bijzonderheden aangetroffen worden in de VOG dan kan de keuze wijzigen naar een andere student. De student wordt op de hoogte gebracht bij een definitieve honorering van het verzoek van een lening. Kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor eigen rekening. 

3Het opvragen van de gegevens bij Bureau Krediet Registratie (BKR) kan per jaar eenmalig kosteloos.

Formulier

 • Persoonsgegevens

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Opleidinggegevens

  Indien je nog op het voortgezet onderwijs zit, geef dan aan voor welke opleiding je bent ingeschreven voor het komend studiejaar.
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf.
 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, jpg, png, pdf.
 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, jpg, png, pdf.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf.