Het algemeen bestuurslid heeft zitting in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuurslid kan een bijzonder specialisme op zich nemen.

Taken

 • Het algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid.
 • Het algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.
 • Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.

Functie-eisen

 • Assertief.
 • Communicatieve capaciteiten.
 • Beschikkend over competenties die aan het bestuur bijdragen.
 • Kennis van en affiniteit met de vereniging.

Vaardigheden

Het algemeen bestuurslid kan:

 • In teamverband werken.
 • Zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken.
 • Initiatieven ontplooien en mogelijkheden zien om bij te springen.
 • Op basis van de eigen competenties een eigen plaats in het bestuur innemen.
 • Zich een duidelijke mening vormen bij bestuur beslissingen.