• Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Stichting iStudiefonds (Incassant ID: NL63ZZZ584081770000 met kenmerk machtiging: Maandelijkse donatie) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het door u bepaalde bedrag van uw rekening af te schrijven. En uw bank om doorlopend het door u bepaalde bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting iStudiefonds. Opzeggen is maandelijks mogelijk door een mail te sturen naar info@istudiefonds.nl

    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.