iStudiefonds is een initiatief van de stichting ORFD, waaruit een samenwerkingsverband met de Islamic Development Bank (IDB) volgde. Een unicum in Nederland! Lees hieronder meer over de organisatie, onze missie, visie, kernwaarden en maak kennis met ons team.

 

Visie

Stichting iStudiefonds ondersteunt moslimstudenten die in de toekomst een voortreffelijke positie in de maatschappij wensen te vervullen. Deze ondersteuning is met name financieel van aard en geschiedt op een duurzame, solidaire en islamitisch verantwoorde wijze. Stichting iStudiefonds beoogt hiermee de totstandkoming van een intellectueel gevoede generatie moslimstudenten te faciliteren en aan te moedigen. 

 

Missie

Moslimstudenten op een islamitisch verantwoorde manier financieel ondersteunen in hun pad naar academisch en maatschappelijk succes.

 

Kernwaarden

 

Islamitische grondslag

De leningen die worden verstrekt zijn vrij van rente.


Betrouwbaarheid

Donateurs kunnen erop vertrouwen dat het geld wordt geïnvesteerd in de moslimstudent.

Transparantie

Zowel donateurs als studenten krijgen inzage in hun financiële balans.

Duurzaamheid

De verstrekte lening wordt na aflossing geïnvesteerd in een nieuwe student en blijft zo rouleren.

Solidariteit

De moslimgemeenschap ondersteunt vanuit haar eigen vermogen de studenten waardoor de eenheid versterkt wordt.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen zoals statutair is vastgelegd geen vergoeding (met uitzondering van eventuele gemaakte onkosten), het werk is geheel vrijwillig.

Team

Ali Osanmaz

Penningmeester

Atila Akin

Raad van Toezicht

Jason Stokker

Secrataris